Προσδοκούμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) να βρουν ένα ζεστό και ασφαλές καταφύγιο και οραματιζόμαστε να αγκαλιάσουμε τόσο τα άτομα αυτά όσο και τις οικογένειές τους, δημιουργώντας ένα κέντρο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, μια μικρή κοινότητα.

Οι εγκαταστάσεις της κοινότητας αυτής θα ανεγερθούν στο Φιλάνι - Λευκωσίας, σε μια έκταση γης που έχει παραχωρήσει για τον σκοπό αυτό η Ιερά Μονή Μαχαιρά. Θα είναι ένας πολυδύναμος χώρος, σωστά στελεχωμένος και άρτια εξοπλισμένος όπου τα ΑμΕΑ θα τυγχάνουν της κατάλληλης φροντίδας και παραγωγικής απασχόλησης και θα λαμβάνουν διάφορες θεραπείες. Γύρω από το κεντρικό κτίριο θα υπάρχουν τα σπίτια όπου θα μπορούν να διαμένουν μόνιμα ή να διανυκτερεύουν προσωρινά.

Το όλο έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις:

Φάση Ι: Θα περιλαμβάνει τη δημιουργία θεραπευτικών χώρων (π.χ. μεγάλη πισίνα για υδροθεραπεία, ξεχωριστό χώρο εργοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας κ.α.) και την ανέγερση μιας κατοικίας που θα μπορεί να φιλοξενεί είτε σε μερική, είτε σε μόνιμη βάση μέχρι και 10 άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης θα ανεγερθεί παρεκκλήσιο προς τιμή του Αγ. Λουκά Tου ιατρού και αίθουσες που θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς έκθεσης / πώλησης των διαφόρων κατασκευών / χειροτεχνημάτων των εθελοντών μας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης το κέντρο θα μπορεί να λειτουργεί και να προσφέρει υπηρεσίες.

Φάση ΙΙ: Θα περιλαμβάνει την ανέγερση των χώρων ημερήσιας απασχόλησης (τόσο των ανήλικων όσο και των ενήλικων ατόμων), εξωτερικών πάρκων, μιας μεγάλης κουζίνας / τραπεζαρίας, και ενός μεγάλου χώρου εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

Φάση ΙΙΙ: Θα περιλαμβάνει την ανέγερση ακόμη 5 ανεξάρτητων κατοικιών περιμετρικά του κυρίως κτιρίου για φιλοξενία. Τρεις από αυτές θα προορίζονται για ανήλικα άτομα και οι υπόλοιπες για ενήλικα.

Τον Μάρτιο του 2017 εξασφαλίσαμε την οικοδομική άδεια, κάτι που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με το επόμενο στάδιο, που είναι η ετοιμασία των απαραίτητων αρχιτεκτονικών όρων, οι οποίοι μετά θα δοθούν σε εργολάβους για προσφορές.